Misje i cele

Misją Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie 

 

jest odbudowywanie i podtrzymanie u osób z grupy wyłączenia społecznego, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, rozumianego jako zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia – jako osoba fizyczna lub w formie zorganizowanej w ramach spółdzielni socjalnej.

Zadania Centrum są realizowane poprzez:

  • doradztwo zawodowe -wypracowanie aktywnego IPZS wsparcia w procesie samopoznania, nabywanie kompetencji społecznych i  zawodowych, motywowanie do dalszej pracy,
  • organizację szkoleń/kursów – kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie umiejetności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifkowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Uczestnikami Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) 

mogą być osoby dotknięte wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb lub znajdują się w sytuacji, która ogranicza bądź też uniemożliwia uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Możemy zaliczyć do takich osób m.in.: osoby bezdomne, uzależnione, osoby karane, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. W każdej z tych grup możemy wychwycić osoby z silną motywacją do zmian, a w szczególności chęcią do podjęcia pracy. Misją pracownika Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jest próba podtrzymania tej motywacji za pomocą aktywizacji społecznej i zawodowej.  

Reintegracja społeczna 

ma charakter samopomocowy. W tym kierunku zostają podjęte działania w formie kursów, warsztatów m.in.: warsztat remontowo-budowlany, warsztat gastronomiczno-kulinarny, a także prowadzone są rozmowy indywidualne. Formy te mają na celu przygotowanie uczestnika do aktualnych wymagań rynkowych przy wsparciu psychologicznym, a także wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości. Jest to również motywacja do dalszej pracy. Uczestnik ma możliwość stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu podczas realizacji programu.

Reintegracja zawodowa 

daje uczestnikowi możliwość korzystania z wszelkich kursów lub szkoleń, które uatrakcyjniają pozycję na rynku pracy. Udział w programie Centrum umożliwia nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Podziękowania, wyróżnienia , certyfikaty

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij