Ważne informacje

Ważne informacje

W przypadku pytania od osób poddanych kwarantannie (w tym przybywających do kraju z zagranicy), w zakresie organizacji dla nich transportu do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca odbycia kwarantanny  informujemy:

 • Urząd Miasta Częstochowy nie zapewnia żadnego transportu do ww. miejsc, ani nie refunduje jego kosztów. Dojazd osób do miejsca odbycia kwarantanny odbywa się w ich własnym zakresie.
 • Wszelkie informacje odnośnie kwarantanny dla osób przybywających do naszego kraju są udzielane przez służby bezpośrednio na przejściu lub odprawie granicznej.
 • Dysponowanie osób do obiektów kwarantanny na terenie woj. śląskiego (w przypadku braku możliwości poddania się kwarantannie domowej) realizuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.
 • W razie złego samopoczucia lub objawów mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem osoby kierowane są bezpośrednio z przejścia granicznego do szpitali.
 • W przypadku podejrzenia u siebie zachorowania, osoba powracająca do kraju lub osoba objęta kwarantanną powinna:
 • bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (po naciśnięciu otworzy się link)

(DO WIADOMOŚCI PAŃSTWA kontakt do PPIS w Częstochowie dostępny całą dobę:
661-868-810, 677-818-388, 34/344-99-53, e-mail: dyzur@psse.czest.pl)

lub

 • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

NUMERY TELEFONÓW:

 

800 190 590

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

539-963-856

606-326-142

606-488-680

32/351-23-00

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (kontakty czynne całą dobę)

661-868-810

677-818-388

34/344-99-53

e-mail: dyzur@psse.czest.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie (kontakty czynne całą dobę)

22/523-88-80

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

(Infolinia)

32/256-56-01

32/255-21-95

32/207-71-01

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

(służba dyspozytorska 24h)

Czym jest koronawirus?

Koronawirus to nowy, bardzo zaraźliwy wirus wywołujący chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta atakuje płuca i drogi oddechowe.

Koronawirus ma objawy podobne do grypy, jednak jest znacznie bardziej groźny. W większości przypad-ków nie jest śmiertelny, jednak osoby starsze, osoby cierpiące na inne choroby oraz osoby o obniżonej odporności są narażone na znacznie poważniejszy przebieg choroby, w tym śmierć. Oznacza to, że możesz być w grupie wysokiego ryzyka!

Objawami na które należy zwrócić uwagę są:

 • wysoka temperatura – twoje ciało, a w szcze-gólności czoło i klatka piersiowa, wydają się gorące w dotyku, jednocześnie jest ci zimno
  i masz dreszcze

 • ciągły kaszel i duszności – nieustępujący kaszel, którego wcześniej nie miałeś/aś, odczucie trudności ze złapaniem oddechu

 • ból w klatce piersiowej

U niektórych osób choroba może przebiegać lekko lub zupełnie bezobjawowo (nie będziesz wtedy odczuwać powyższych objawów), bardzo ważne jest jednak aby nie zarażać innych osób i nie ryzykować zarażeniem się od innych.

Koronawirus jest szczególnie groźny dla:

 • osób powyżej 70 roku życia

 • osób z innymi przewlekłymi chorobami

 • osób z osłabionym systemem odporności
  (np. przeziębionych)

 • kobiet w ciąży

Jeśli mieszkasz w placówce:

 • Pamiętaj o środkach ostrożności!

 • Ogranicz wychodzenie poza placówkę do niezbędnego minimum lub (jeśli możesz) całkowicie

 • Poinformuj rodzinę i znajomych aby cię nie odwiedzali – kontaktuj się z nimi telefonicznie lub przez internet

 • Przestrzegaj zaleceń personelu placówki

 • Unikaj przebywania w większych grupach, jeśli to możliwe staraj się przebywać jak najwięcej w swoim pokoju

 • Używaj chusteczek higienicznych (może być również papier toaletowy lub ręcznik papierowy); zużyte chusteczki wyrzucaj od razu do kosza, często opróżniaj kosz

 • Ubrania przeznaczone do prania pakuj do worków foliowych; nie potrząsaj ubraniami (możesz rozprzes-trzeniać w ten sposób wirusa); podobnie postępuj z koszem, do którego wyrzucasz chusteczki

 • Jeśli w łazience brakuje mydła, poinformuj o tym natychmiast personel placówki

 • Jeśli masz dyżur na kuchni lub zmywaku – myj naczynia i sztućce detergentem i szczególnie dokładnie; myj jak najczęściej ręce wodą i mydłem; nie kichaj i nie kaszl w pobliżu żywności i naczyń

 • Informuj personel placówki jeśli czujesz się źle lub jeśli zauważysz objawy u współmieszkańców

 • Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym personel placówki

 • Jeśli odczuwasz niepokój związany z epidemią, nie wiesz czym jest koronawirus i jak unikać zarażenia lub masz inne wątpliwości – porozmawiaj z perso-nelem placówki

Jeśli żyjesz poza placówką:

 • Pamiętaj o środkach ostrożności!

 • Ogranicz poruszanie się po mieście do niezbęd-nego minimum

 • Unikaj skupisk ludzi i komunikacji miejskiej

 • Poinformuj streetworkera lub patrol policji lub straży miejskiej o miejscu pobytu; staraj się jak najwięcej przebywać w tym miejscu

 • Pamiętaj, że dzienne punkty pomocowe są zamknięte (świetlica, KIS itp.)

 • Pamiętaj, że zasady wydawania żywności mogą się zmienić – postaraj się dowiedzieć jak obecnie działają; podczas wydawania żywności zachowaj odległość od innych (minimum 1-1,5 metra); po otrzymaniu żywności oddal się jak najszybciej, nie wdawaj się w rozmowy

 • Streetworkerzy i patrole służb również mogą zachowywać się inaczej niż zwykle – przede wszystkim będą starali się zachować bezpieczną odległość i skrócić czas kontaktu do minimum

 • Jeśli masz objawy koronawirusa, poinformuj o tym streetworkera, patrol policji lub straży miejskiej na początku rozmowy; jeśli nie masz kogo poinfor-mować – zadzwoń na infolinię 800 190 590

 • Jeśli masz tylko częściowe objawy (np. kaszel
  i
  gorączkę), poinformuj o tym streetworkera
  z prośbą o codzienny kontakt na wypadek pogor-szenia się twojego stanu zdrowia i ogranicz do minimum kontakty z innymi ludźmi

 • Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym streetworkera

 • Unikaj używania papierosów, żywności i napojów po innych osobach

Środki ostrożności

Koronawirus jest wysoce zaraźliwy i przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to że możesz się zarazić (lub samemu zarazić innych) przez:

 • przebywanie blisko osoby zarażonej (poniżej 1-1,5 metra)

 • wydzieliny ciała (w szczególności ślinę i śluz podczas kichania lub kaszlenia)

 • dotknięcie własnych ust, nosa lub oka ręką, którą wcześniej dotykałeś/aś osoby zarażonej lub dotkniętych przez nią przedmiotów

 • palenie po kimś papierosa

 • picie z butelki/szklanki, z której ktoś wcześniej pił

 • jedzenie żywności, która wcześniej miała kontakt z ustami innej osoby

 • używanie po kimś nieumytych naczyń i sztućców

Jak chronić siebie i innych?

 • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem

 • nie dotykaj własnych ust, nosa i oczu

 • nie zasłaniaj ust i nosa dłonią kiedy kichasz i kasz-lesz; zamiast tego zasłaniaj się zgięciem łokcia lub chusteczką jednorazową

 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1-1,5 metra), w szczególności od osób z objawami przeziębienia lub grypy

 • nie używaj papierosów, żywności i napojów po innych osobach

 • ogranicz przemieszczanie się po mieście

 • unikaj dużych skupisk ludzi

 • unikaj autobusów, tramwajów i metra

 • informuj innych o środkach ostrożności

Co zrobić jeśli czujesz się źle?

 • Jeśli masz objawy koronawirusa (wysoka tempera-tura, nieustający kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej) poinformuj personel placówki, w której mieszkasz lub streetworkera, który cię odwiedza
  w miejscu, w którym nocujesz (ewentualnie patrol policji lub straży miejskiej)

 • Przede wszystkim pamiętaj o środkach ostrożności – jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa, szczególnie ważne jest abyś starał/a się nie zarazić innych; informując o swoim stanie zachowaj bezpieczny odstęp od osoby, z którą rozmawiasz (minimum 1,5 metra)

 • Nie zgłaszaj się osobiście do lekarza, placówki dla bezdomnych, ośrodka pomocy społecznej lub innych służb pracujących w pomieszczeniach – w tej sytuacji jesteś dla nich zagrożeniem

 • Nie wzywaj pogotowia ratunkowego jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia

 • Zadzwoń na infolinię NFZ (800 190 590) jeśli nie możesz nikogo poinformować o swoim stanie

 • W innych przypadkach (np. przeziębienie bez gorączki) postępuj tak jak zwykle; jeśli mieszkasz
  w placówce,
  poinformuj personel, staraj się pozos-tawać w pokoju i ograniczyć do minimum kontakty
  z innymi ludźmi

 

Materiał opracowany przez
Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
na podstawie informacji
Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji:

www.gov.pl/koronawirus/

Koronawirus / COVID-19

Informacja
dla osób bezdomnychNajważniejsze kontakty:

Infolinia NFZ ds. koronawirusa: 800 190 590

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij