http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/bip.png

 

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/karty.png

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/facebook.jpg

Warsztaty

Uczestnicy CIS realizują Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego biorąc udział w jednym z warsztatów:

WARSZTAT GASTRONOMICZNO-KULINARNY

Uczestnik nabywa umiejętności przygotowywania potraw zgodnie z wymogami HACCP, bierze udział w przygotowywaniu cateringu, zapoznaje się z zasadami BHP w kuchni, ekonomicznym wykorzystaniem surowców oraz estetycznym podawaniem posiłków. Bardzo ważnym elementem warsztatu jest przestrzeganie przez uczestników higieny osobistej.

Zadania uczestników:

- przygotowywanie i wydawanie posiłków

WARSZTAT ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Uczestnik zdobywa umiejętności organizacji pracy w sekretariacie oraz profesjonalnej obsługi interesantów.

Zadania uczestników:

- obsługa urządzeń biurowych

- obsługa programów komputerowych (OpenOffice, LibreOffice)

- zapoznanie z instrukcją kancelaryjną

- ewidencjonowanie korespondencji

WARSZTAT REMONTOWO-BUDOWLANY

Uczestnik bierze udział w pracach modernizacyjno-wykończeniowych poprzez poznawanie technik nanoszenia tynków, gipsu i powłok malarskich. Zaznajamia się również z rodzajami farb i nabywa umiejętności ich doboru.

Zadania uczestników:

- tynkowanie, gipsowanie

- malowanie

- drobne naprawy i remonty

WARSZTAT MONITORINGU I DOZORU

Uczestnik uzyskuje możliwość zapoznania się z zasadami ochrony mienia i obiektów.

Zadania uczestników:

- nocna opieka nad bezdomnymi korzystającymi z ogrzewalni założonej przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

- ochrona mienia budynku

WARSZTAT PORZĄDKOWY

Uczestnik poznaje zasady obsługi sprzętu oraz użycia środków chemicznych niezbędnych w procesie sprzątania.

Zadania uczestników:

- sprzątanie i porządkowanie terenów

- przycinanie krzewów, drzew, koszenie traw